שטה אבתה

נעדר בנעדר בדרך בשנת 1987

שם מוסר העדות : ()