גשאו אדנץ'

נפטרה בקונה, סודן בשנת 1981

שם מוסר העדות : ()