ט'רונך אדנה

נפטר באמרקובה, סודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()