מהבאו אבבו

נפטרה בגדריף, סודן בשנת 1988

שם מוסר העדות : 1 1 (אם)