קסה אבטץ'

נפטרה בסופווה, סודן בשנת 1989

שם מוסר העדות : שרף שרף (אב)