טירפה אזזה

נעדר בוולקיית-בדרך בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()