סימצ'ו אגרה

נפטרה בשדי, סודן גבול סודן בשנת 1988

שם מוסר העדות : ()