מקונן אביצ'רה

נעדר בנעדר בסודן בשנת 1983

שם מוסר העדות : ()