ירמיאס אדנש

נפטרה ברווינה ,גדריף, סודן-סודן בשנת 1981

שם מוסר העדות : ()