אגנייהו אזנאו

נעדר באמרקובה בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()