מנתסנות אוודה

נפטרה באמרקובה, סודן בשנת 1983

שם מוסר העדות : ()