מראולי אזנאו

נעדר בנעדר בסודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()