דסה אבביה

נפטרה בסופווה, סודן בשנת 1988

שם מוסר העדות : // // (אב)