טאריק אטנפו

נעדר בבכלא בגונדר בשנת 1988

שם מוסר העדות : ()