אייצ'גרו אברה

נעדר בנעדר בדרך בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()