דסלי אבבה

נפטרה בספייבהר (בדרך) בשנת 1980

שם מוסר העדות : שרף שרף (נכד)