אסרסהיי אברראו

נפטר בלפני העליה למטוס בשנת 1988

שם מוסר העדות : ()