מולה איוב

נפטר בבהרדר בשנת 1990

שם מוסר העדות : ()