וואסה אברהתיי

נפטרה באסראוהה, סודן בשנת 1982

שם מוסר העדות : ()