ימרה איג'גנש

נפטרה בסופווה, סודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()