אסקיאס אווקה

נעדר בנעדר בדרך מלסטה לגונדר בשנת 1988