סמאי אייהוני

נעדר בנעדר בגבול סודן בשנת 1983

שם מוסר העדות : ()