טלה אברש

נפטרה בגדריף, סודן בשנת 1981

שם מוסר העדות : ()