ביצ'ה אווקה

נפטר במאיי טבראי בשנת 1981

שם מוסר העדות : ()