מספין אבטה

נפטר במוופרגעת ,גדריף, סודן בשנת 1983

שם מוסר העדות : ()