תדגה אדנה

נפטר בטיחה -סודן בשנת 1990

שם מוסר העדות : ()