קבדה אברהצ'ן

נפטרה בטואבה, סודן בשנת 1980

שם מוסר העדות : ()