מנגסטו (ק'ייס) אבוסנט

נפטרה בבדרך (סק'לט) בשנת 1985

שם מוסר העדות : ראירא קאעקי (סבא)