מתנ"ס ליאו בק בנוכחות סגן ראשת העיר מארח את מספרת שלהם- אורית אפרים

מתנ"ס ליאו בק בנוכחות סגן ראשת העיר מארח את מספרת שלהם- אורית אפרים

מתנ"ס ליאו בק בנוכחות סגן ראשת העיר מארח את מספרת שלהם- אורית אפרים

יום שני 18/05 בשעה 20:00

לכניסה למפגש