מועצת קרני שומרון מארחת שלושה מפגשים

מועצת קרני שומרון מארחת שלושה מפגשים

מועצת קרני שומרון מארחת שלושה מפגשים  

יום חמישי 21/05 בשעה 20:30

לכניסה למפגש עם ליאור ברהנו

לכניסה למפגש עם וורקנש

לכניסה למפגש עם סליי