מפגש מיוחד עם מספר נבחרי ציבור מארה"ב

מפגש מיוחד עם מספר נבחרי ציבור מארה"ב

 

במפגש מיוחד עם מספר נבחרי ציבור מארה"ב, הגיע בני לספר את סיפור מסעו האישי והמרגש.

בכל מפגש עם גורמים מחו"ל, אנו מבינים עד כמה סיפור ציוני ישראלי משמש ככלי להסברה על מדינת ישראל ועם ישראל, על קיבוץ הגלויות וגם על האתגרים שלו.