מפגש סיפור על הדרך עם הפרלמנט!

מפגש סיפור על הדרך עם הפרלמנט!

במושב בת שלמה, התקיים מפגש סיפור על הדרך עם קבוצת חברים, ביניהם חתן פרס ישראל לשנת 2003, פרופ' צבי בן אברהם, שנפגשת באופן קבוע.

במפגש סיפר המספר שלנו, ברוך דסה, שעלה במבצע שלמה, את סיפור המסע והקליטה המיוחד שלו.