habdycap

חדשות

כנס הוקרה למתנדבי סיפור על הדרך במלאת 7 שנים לתכנית || 02/11/2022

שותפות חיפה-בוסטון

fb insta
שותפות חיפה-בוסטון

שותפות חיפה-בוסטון, מנהיגה שינוי

שותפות חיפה בוסטון, הפועלת כ- 30  שנה (החל מ- 1989), הינה ארגון פילנתרופי הפועל למען הקהילה בתמיכתה ועזרתה של הפדרציה היהודית בבוסטון (CJP). פעילותנו נובעת מתוך אמונה כי עתידו של העם היהודי תלוי בפיתוח הקשרים בין ישראל והתפוצות ברמה הקהילתית והאישית. הפרויקטים אותם מפעילה השותפות נועדו לחזק את הקשר בין שתי הקהילות על מרכיביהם השונים בצד קידום ערכים יהודיים של צדק וסובלנות.

ייחודה של השותפות מתבטא במערך לוגיסטי גדול של שיתופי פעולה. כל פעילותה של השותפות מתבצעת תוך שיתוף פעולה מלא, מתואם ומדוייק של מאות מתנדבים מהקהילה היהודית בבוסטון ומקרב תושבי העיר חיפה. הקשרים האישיים המחברים את האנשים לעשייה המשותפת,  מהווים את הבסיס המניע את פעילות השותפות וחבריה,  השותפים לחזון של "קהילה אחת, לב אחד" החרוט על דגלה.

שותפות חיפה-בוסטון ממקדת את פעילותה ב- 3 נושאי ליבה מרכזיים אותם היא יוזמת ומפתחת,  תוך שהיא מחוללת תמורות רחבות היקף היוצרות שינוי ברמה העירונית:

זהות יהודית שותפות חיפה-בוסטון הינה החלוצה  להעלות על סדר היום הקהילתי והעירוני את החשיבות שביצירת דיאלוג וקשר בין העם היהודי בתפוצות לבין ישראל תוך עידוד  התחדשותו של חינוך יהודי על בסיס הערכים המשותפים לשתי הקהילות. תחום זה מקדם תוכניות קשר המתבססות על לימוד משותף, מפגשים אישיים וקיום שיח משמעותי הנוגע בזהות יהודית, עמיות יהודית וביצירת שייכות ומחויבות לעם היהודי ולישראל.

 תיקון עולם – הבסיס הערכי היהודי של השותפות מניע את הדאגה והמודעות לפרט בקהילה ע"י תמיכה ממשית באוכלוסיות המתקשות לחיות את חייהן ברווחה נפשית, כלכלית וחברתית. מתוך רצון לחולל שינוי רחב היקף, עוסקת השותפות בייזום תוכניות הוליסטיות רב מערכתיות הנותנות מענה למספר תחומים: קליטת העליה האתיופית, חיזוק המגזר השלישי, פיתוח מודלים לטיפול, הדרכה והקניית ידע וכלים להורים לילדים בגיל הרך כפעילות מניעה בתחום ילדים ונוער בסיכון.

 הדור הצעיר – על מנת להבטיח את המשך קיומה של הקהילה, השותפות משקיעה משאבים רבים בהעצמת הדור הצעיר ורתימתו יצירת השינוי ובניית פעילות שתבטיח את עתיד הקהילה בחיפה ובבוסטון. הפעילות בתחום זה עוסקת בחיזוק ועידוד רוח ההתנדבות בקרב הדור הצעיר, בחיזוק הקשר בין הקהילות בחיפה ובבוסטון ובפיתוח יזמות ותעסוקה. 

שותפות חיפה - בוסטון, מחזון לעשייה

חמש ועדות פועלותבשותפות במקביל בשתי הקהילות בכפוף לוועדת היגוי משותפת הקובעת את מדיניות השותפות. הוועדות פועלות ברוח שלושת נושאי הליבה: זהות יהודית, תיקון עולם ודור העתיד המנחים את עבודתן. הוועדות אחראיות כל אחת בתחומה, על איתור צרכים בקהילה, עיצוב או אישור תוכניות ופרויקטים קהילתיים ועל פיקוח, הבקרה והיישום.

הועדה לחינוך וזהות יהודית עוסקת ביצירת דיאלוג בין שתי הקהילות בחיפה ובבוסטון המתבסס על פעילות ענפה של לימוד ומפגשים של תלמידים, מורים, הורים ומחנכים משתי הקהילות והעלאת שיח הנוגע בזהות היהודית.

ועדת גשר לקשר מיישמת את מהות ההוויה של שותפות חיפה – בוסטון: קיום וחיזוק הקשר האישי בין הקהילות. הוועדה פועלת לעידוד ולטיפוח קשרים בין אנשים וארגונים בעלי עשייה ועניין משותפים. טיפוח הדיאלוג הבינאישי בקרב הדור הצעיר הוא תשתית קיומה של הקהילה היהודית המאוחדת בעתיד.

הועדה לקליטת עולי אתיופיה מספקת מענה הוליסטי לצרכי הקהילה האתיופית ומסייעת בקליטתה ובשילובה בחברה הותיקה בעיר. הוועדה חרתה על דגלה לקדם את נושאי החינוך, הבריאות והמנהיגות הקהילתית של צעירי העדה האתיופית בחברה והן את העמקת תרומתם להעשרת התרבות הישראלית.

בין יוזמותיה של שותפות חיפה-בוסטון- תכנית שילובים הפועלת כ- 10 שנים ומטרתה שילוב הקהילה האתיופית בעיר חיפה ומענה רב מערכתי לכל צרכיה. התוכנית עוצבה על בסיס צרכי  הקהילה, ונותנת מענה מערכתי לשילוב משפחות יוצאי אתיופיה. ייחודה בכך שמכניסה תחת קורת גג אחת, ארגונית ועירונית, את כל הפעילויות , התוכניות והפרויקטים, הנוגעים לקהילה האתיופית בחיפה .

עיריית חיפה , כעיר רב תרבותית קולטת עלייה , מובילה היום את התוכנית, מתוך תפיסה קהילתית רחבה ודאגה לקהילה האתיופית.

התוכנית מקדמת את נושאי החינוך, התעסוקה, הבריאות והמנהיגות הקהילתית של צעירי העדה האתיופית בחברה והן את חיזוק הקשר בין הקהילה הקולטת לקהילה הנקלטת.

כיום, מפעילות שותפות חיפה בוסטון ותכנית שילובים בעיריית חיפה, גם את התכניות "נתיבים " ו"קוראט- גאווה בתעסוקה".

תכנית "נתיבים" הינה מערך תמיכה וליווי למלש"בים וחיילים בני הקהילה האתיופית שיאפשר להם שירות מיטבי ואיכותי ומכאן יציאה קלה לאזרחות.

התוכנית מתמקדת בליווי בני נוער מהקהילה האתיופית, עוד לפני הגעתם ללשכת הגיוס, הדרכת מפקדי צה"ל ועוסקת גם בהסברה לדור ההורים.

 תכנית "קוראט- גאווה בתעסוקה" המטרה העיקרית של התכנית היא  הרחבת אפשרויות תעסוקה וקידום ועידוד תחום היזמות. על מנת להשיג מטרה זו, פועלת התכנית בשלוש זירות עיקריות: שדרוג תעסוקה, עידוד יזמות וליווי אישי ארוך טווח לקהילה.

ועדת הורים במרכז הוועדה המורכבת מאנשי מקצוע מתחומים מקצועיים שונים וממתנדבים, עוסקת בפיתוח מודל ייחודי שמטרתו תמיכה, סיוע וסיפוק מענה לצרכי הורים לילדים בגיל הרך – החל משלב ההיריון ועד לגיל 6 - בשלושה תחומים עיקריים שלא זכו לטיפול עד היום: הדרכת הורים תוך מתן כלים ומיומנויות הוריות, מתן מידע ומענה מיידי וזמין, להיוועצות ו/או הפנייה לאנשי מקצוע ושירותים נדרשים, והדרכת אנשי מקצוע ומתנדבים לעבודה מיטבית עם הורים. תפקידה של הוועדה הוא להמשיך ולהוביל את פיתוחו ויישומו של המודל העתיד לחולל שינוי משמעותי בעיר חיפה, ולשמש כוועדת היגוי לנושא. תוכנית הוליסטית זו הינה חדשנית בקנה מידה לאומית והעיר חיפה תשמש חלוצה ביישום הפיילוט. הועדה פועלת במקביל  גם בבוסטון. לתוכנית שותפים : עיריית חיפה, התוכנית הלאומית, הג'וינט ועוד

המנהיגות הצעירה של שותפות חיפה-בוסטון פועלת באמצעות מתנדבים צעירים בגילאי 21-35 ומביאה איתה רוח רעננה ויצירתית לארגון. המנהיגות הצעירה עוסקת בייזום וקידום פרויקטים מגוונים למען ולרווחת הצעירים בחיפה ופועלת לחיזוק השייכות של צעירי חיפה לעיר. כמו כן מקיימים הצעירים שיתוף פעולה עם המנהיגות הצעירה בבוסטון לקידום פרויקטים משותפים תוך העמקת הקשרים המקצועיים והאישיים. המנהיגות הצעירה מייצגת את הדור הבא לעשייה, להתנדבות ולמעורבות חברתית ופועלת בהתאם לחזונה של שותפות חיפה-בוסטון.

Cultural sensitivity in Haifa

Two years ago, the Ethiopian Jewry Committee initiated a Cultural Sensitivity program - "cultural touch" ("Negiot Tarbut") and "Beita Ba'bait" project. The goal of the programs is to help residents of Haifa better understand the Ethiopian community and its culture.  Accordingly, the committee has aimed to create evenings of personal "Aliya" and life stories of Ethiopian immigrants, in addition to municipal cultural events for the residents of Haifa.

26 cultural evenings have already took place in different living rooms of Haifa residents, where Ethiopian stories were told, followed by Ethiopian music, dancing, traditional refreshment and more.

This year, the members of the committee chose to bring a theatre performance to Haifa, a story of an Ethiopian family, designed to concretely demonstrate the reasons for the deep pain and frustration of many Ethiopian immigrants, during their process of acculturation into Israeli society.