עמוד הבית יזכור

אוהבים וזוכרים את יקירנו

שיצאו למסע מלאי תקווה וחדורי אמונה להגיע לירוסלם
ולא זכו להגשים חלום בן אלפי שנים ולבנות את ביתם בארץ ישראל.

לחצו על הנר ליד השם להדלקתו ועל המדפסת להדפסת תגית לנר הנשמה

ውድ ውገኖቻችን በናፍቆትና በፍቅር እናስታውስ አለን ፡፡

ቅዱስ እየሩሳሌም ለመድረስ በጥልቅ እምነትና በታላቅ ተሥፋ : :

የብዙ ሺህ አመታት ህልማችን ስኬታማ በማድረግ : :

ለዘላለም መኖሪያ ቤታቸውን ይሥራኤል ሐገርን ለመገንባት ያልበቁ፡፡

በጉዞ ላይ እያሉ ህይወታቸውን ለሰው ውድ ወገኖቻችን ማሥታወሻ : :

ሻማ ለማብራት ! የሻማውነን ሥዕል ይጨቁኑ ፡፡

 • טגניה איננו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • עלמו אינת נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אייאיו אינת (אינתנש) נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ממו אינת-נת נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • תספה אינת-תהון נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • מלקו אישטה נפטר בשנת 1984 בגבול סודאן
 • אצ'נפה אישטה נפטר בשנת 1985 בבדאווה ,אמרצ'יהו
 • תשומה אישטו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אטנאו אישטו נפטר בשנת 1985 בבדרך
 • באוקט אישטו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בריהון אלבי נפטר בשנת 1983 במטמה בדרך לסודן
 • פסהה אלבצ'או נפטר בשנת 1983 בבכלא בסודן
 • איילאו אלבצ'או נעדר משנת 1982 בנעדר בסודן
 • ברהנו אלגנש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אווקה אלהיי נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • גט'ו אלהיי נפטר בשנת 1983 בגדריף, סודן
 • ממו אלהיין' נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טקה אלטש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • היילה אליאס נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מרשה אליאס - ישראל נפטר בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • קנדה אליו נעדר משנת 1988 בנעדר בדרך
 • אישטו אלייה נפטר בשנת 1989 ברועינה, גדריף סודן
 • ברהנה אללה נפטרה בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • פקדו אללי' נפטר בשנת 1984 באודחולו
 • גיסמו אלליי נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בלאי אלם נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אדגו אלם-בנצ'י נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מולו אלמ-וורק נפטרה בשנת 1989 בסופווה, סודן
 • וורקו אלם-צהיי נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ברהנו אלמו נפטר בשנת 1984 בוודיהלו ,סודן
 • אשתה אלמו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • איינאו אלמז נפטרה בשנת 1990 בסופווה, סודן
 • קסה אלמיהו נפטרה בשנת 1984 בקסלה מזכר
 • תמנו אלמיטו נפטרה בשנת 1983 בגדריף, סודן
 • גלנך אלמיטו נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • טקה אלמיטו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • וולדיה אלמיטו נעדרת משנת 1969 בנעדר בגונדר
 • מהרי אלמיתו נפטרה בשנת 1984 במופרגעת ,גדריף, סודן-סודן
 • איינאו אלמנך נפטר בשנת 1990 בקונה, סודן
 • שיבש אלמנש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ביאדגליי אלמנש נפטרה בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • אברהם אלמנש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ברוך אלמנש נפטרה בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • ברהנו אלמנש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אשגרה אלמנש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דסטה אלמנש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ביוך אלמנש נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • זאודיה אלמנש נפטרה בשנת 1988 בבדרך וולק'ה-גודר
 • הדריי אלמצ' נפטרה בשנת 1981 במפרגעת, סודן
 • ממו אלמצהיי נפטרה בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • בלאי אלנה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • פקדו אלעזר נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דסה אלפה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • זאודו אלפו-אייצ'הו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מולה אלפו-אייצ'ו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טרקה אלפש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מרו אלצ'או נפטר בשנת 1984 בטיחה
 • אדנה אמבט נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דגפאו אמבט נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אינאו אמבט נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דסה אמבצ'או נפטר בשנת 1988 בגדריף, סודן
 • קסה אמהוייש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • קברטה אמוהיי נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • צגאו אמייה נפטרה בשנת 1991 באמרקובה, סודן
 • פקדו אמסייהו נפטר בשנת 1989 בליד שדה תעופה-סודן
 • היילי אמרה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • איילי אמרה נפטר בשנת 1982 בטואבה, סודן
 • מולה אמרה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מהרט אמרה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אייו אמרה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אינאו אמרה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ארני אמרה נפטר בשנת 1984 בנעדר בסודן
 • מוצ'ה אמרו נעדר משנת 1981 בנעדר בדרך
 • סנדקיה אמרץ' נפטרה בשנת 1980 באמרקובה, סודן
 • דגסו אמרצ' נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מולה אמרש נפטרה בשנת 1988 בסופווה, סודן
 • יצחק אנאנו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • קסאי אנבל נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אברה אנבצ'או נפטר בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • יאלאו אנגדאו נפטר בשנת 1985 באמרקובה, סודן
 • פקדו אנגדאו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מולה אנגואץ' נפטרה בשנת 1989 בתימה, סודן
 • ליגבאו אנגואצ' נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ביסט אנגווץ' נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • וורקו אנגווצ' נפטרה בשנת 1985 באמרקובה, סודן
 • אסמראו אנדלאו נפטר בשנת 1980 בטואבה, סודן
 • אזזאו אנדרגה נעדר משנת 1981 בנעדר בגבול סודן
 • יסמאו אנדרגצ'או נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מתקו אנדרגצ'או נפטר בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • תשומה אנה-אייהו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אבבאו אניו נפטר בשנת 1989 בשדי, סודן (בגבול)
 • ממוייה אנייאו נפטר בשנת 1989 בסופווה, סודן
 • ברלה אנייאו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • גטעלם אנייה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מספן אנייה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • איינאו אנייה נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • וובה אננה-דסתה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אלם אננו נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • גטהון אננו נפטרה בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • דסטה אננו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מלסה אננו נפטרה בשנת 1984 בוודחילו
 • קסה אננו נפטרה בשנת 1985 בגנדואה גבריאל
 • וורקו אנניה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • היילו אנניי נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ביתאולין אנניי נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • פרדה אננייה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אדגולין' אנצ'עלם נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • איילה אנקואייהוש נפטרה בשנת 1990 באדרקאי (בדרך חזרה מסודן)
 • עודד אנקוי נפטרה בשנת 1984 בסופווה, סודן
 • מולתו אנקויה נפטרה בשנת 1990 בסופווה, סודן
 • סבהת אנקוייש נפטרה בשנת 1983 באמרקובה, סודן
 • מוללי אנקוייתוי נפטרה בשנת 1984 בתוובה
 • אבבה אנת נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • איילי אנת-נש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • גנטו (חיים) אנת-תהון נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אברה אסגד נפטרה בשנת 1984 בסודן
 • מוצ'ה אסגו נפטרה בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • גטהון אסגוזה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ט'גה אסגזצ' נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מרשה אסגרדץ' נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ממו אסיהיי נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • קסה אסייהיי נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ליג'אקל אסלף נפטרה בשנת 1984 באדירמצ ,וולק'יית (בדרך)
 • נגוסה אסלף נפטר בשנת 1989 בסופווה, סודן
 • אבזאו אסממאו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • איילי אסממאו נפטר בשנת 1980 ברעבה ,סודן
 • ביררה אסמראו נפטר בשנת 1987 בארמצ'הו
 • אליאס אסמרה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טגבו אסמרה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • סהלו אסמרה נפטר בשנת 1990 בסופווה, סודן
 • סבהט אסמרה נפטר בשנת 1979 בטואבה, סודן
 • תדסה אסמרו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • קנאו אסמרו נפטרה בשנת 1989 בסופווה, סודן
 • צהיו אסמרו נעדר משנת 1980 בנעדר בסודן
 • טלהון אסמרץ' נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אלבצ'או אסנק'ו נפטרה בשנת 1985 בסופווה, סודן
 • מסגנאו אסנקאו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טקלה אסנקו נפטרה בשנת 1989 בסופווה, סודן
 • מסגנאו אסנקצ' נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אדגולין אסף נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טזזו אספאו נפטר בשנת 1987 במסרו-דמבה
 • מלקט אספאו נעדר משנת 1984 בנעדר בסודן
 • תקלה אספה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טקלה אספה נפטר בשנת 1982 בוודחילו
 • מלקמו אספו נפטר בשנת 1984 בליבו-אוורג'ה בדרך
 • בנתיהון אספו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דג'ן אסצ'ילה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מהרי אסצ'לה נפטר בשנת 1984 בוודחילו
 • אסמרה אסקנאו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בידגלי'ן אסרטה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דמקה אסרס נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • וורט אסרסה נפטרה בשנת 1984 בסופווה, סודן
 • אללין אסרסה נפטרה בשנת 1985 באמרקובה, סודן
 • יהולה אסרסה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • צגאי אסרסה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • סמאי אסרסה נעדר משנת 1981 בנעדר בגבול סודן
 • בריהון אסרסה (עיין-עלם) נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אבבאו אסרסו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • באוקט אסרסש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אנניה אסרסש נפטרה בשנת 1979 בגדריף, סודן
 • גוונגול אסרסש נפטרה בשנת 1979 בטואבה, סודן
 • אבבה אסתטק נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • זאודו אסתר נפטרה בשנת 1990 בארמצ'יהו
 • יצחק אסתר נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בלאי אסתר נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מולו אסתר נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • צגאו אסתר נפטרה בשנת 1984 באמרהקובה
 • בלאי אסתר נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מרכוז אצ'וואץ' נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מאן-אלבך אצ'מ-ילש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אייהון אקל נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • בריהון אקל נעדר משנת 1984 בנעדר בסודן
 • ווצ'גו אקלאו נפטר בשנת 1982 בגדריף, סודן
 • יינה אקלה נפטר בשנת 1989 בקונה, סודן
 • גדמו אקלנש נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • דנ'וו ארגאו נפטר בשנת 1984 באמרהקובה
 • אברהם ארגו נפטרה בשנת 1984 בארמצ'יהו (בדרך)
 • סמני ארגו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מרטו ארגו נפטר בשנת 1984 בבדרך (ליבו-אוורג'ה)
 • גושה ארגיטו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דגפאו ארגיתו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • זלקה ארגנש נפטרה בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • ט'בבו ארדני נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מדהני ארדש נפטרה בשנת 1987 בסופווה, סודן
 • ביאדגליין' ארטביי נפטרה בשנת 1981 בגדריף, סודן
 • זאודו ארטביי נפטרה בשנת 1980 בגדריף, סודן
 • רטה אריסטה נפטרה בשנת 1990 בסופווה, סודן
 • ארמיאס ארפקה נפטרה בשנת 1982 בטואבה, סודן
 • גלווה ארק'י נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • קסה ארקי נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • גטו אשגרה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • פרדה אשגרה נפטר בשנת 1989 באמרקובה, סודן
 • ביימות אשגרה נפטר בשנת 1983 באמרקובה, סודן
 • טספהון אשגרה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • שפראו אשגרה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ברקולי אשגרה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מקוננט אשגרה נפטר בשנת 1983 באמרקובה, סודן
 • סנבטו אשגרה נפטר בשנת 1981 בסופווה, סודן
 • מיני-וואב אשגרה נפטר בשנת 1984 בוודחילו
 • דרג'ה אשגרה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אדגו אשגרה נפטר בשנת 1990 באדיס-אבבה
 • באוקט אשגרו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אלמנך אשגרו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אברהם אשגרן' נפטר בשנת 1988 בקונה, סודן
 • גלנך אשגרש נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • הונינ'או אשטה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אדגו אשטה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • רדאי אשטו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • היילו אשטו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • פרדה אשטו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אג'גו אשמו נפטרה בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • אליה אתטגב נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מהרי אתייה נפטרה בשנת 1981 בגדריף, סודן
 • גטה אתלה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אבבאו אתלו נפטר בשנת 1989 בשדי, סודן (בגבול)
 • מתקו אתנש נפטרה בשנת 1992 בבדרך
 • נגסיה אתנת נפטרה בשנת 1988 בגומגופה, לכיוון קניה
 • אדרג'או אתקלט נפטרה בשנת 1980 בגדריף, סודן
 • זמנה באוקט נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מלקו באוקט נפטר בשנת 1989 באמרקובה, סודן-כלא
 • אדיב באיילי נפטר בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • ק'ייס - ציון באלמאי נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • יהואלה באנצ'י נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • קסאומר באנת-אמלק נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • גובזה בבאי נפטר בשנת 1988 בבדרך לסודן בחזרה לאתיופיה
 • וובה בבאי נפטר בשנת 1981 בתנדבה
 • יסמאו בביי נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • איינאו בהרו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • וונדמנך בוסנה נפטרה בשנת 1981 בטואבה, סודן
 • ט'גנך בוסנה נפטרה בשנת 1981 בטואבה, סודן
 • דסלי בורסה נפטרה בשנת 1982 בטואבה, סודן
 • חנוך בורסה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ממו בזה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • רטה בזו נפטרה בשנת 1980 במפרגעת, סודן
 • טספהון בזו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אבבאו בזו-איהו נפטר בשנת 1989 בשדי, סודן (בגבול)
 • שפראו בזונך נפטר בשנת 1982 בטואבה, סודן
 • ביטאו בזזאו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • יצחק בזתו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מלסה בזתו נפטרה בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • זגייה בטדג נפטרה בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • לגסה ביאדגליין' נפטרה בשנת 1985 באמרקובה, סודן
 • נגוסה בידגלין נפטר בשנת 1989 בסופווה, סודן
 • ברצ'יק'ו בידגלין נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אסנקאו בידגלין' נפטר בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • מהרט ביוטה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • וובה ביוך נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • נגוסה ביוך נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מסגנאו ביולאי נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מהרת ביוש נפטרה בשנת 1984 בוודחילו
 • גנט בייאדגה נפטר בשנת 1985 באמרקובה, סודן
 • בימות בייאליי נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מהרט בייהוש נפטרה בשנת 1985 בוודחילו, סודן
 • אברהם בייך נפטר בשנת 1984 בקסלה (בדרך)
 • מוגוס בייך נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ווגייה בייך נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אלעזר ביינה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • איילי ביינה נפטר בשנת 1980 בוולק'יית ,בדרך
 • ברוק ביינסאי נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ק'יינ'ה ביינסאי נפטר בשנת 1990 בגדריף, סודן
 • מסגנאו בייצ'ש נפטרה בשנת 1990 בסופווה, סודן
 • אניאו בייש נפטרה בשנת 1990 באמרקובה, סודן
 • איינאו ביישישי נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אשגרה בימראו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • נגוסה בינאיי נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • סימעון ביסט נפטר בשנת 1984 בטיחה בדרך
 • לגסה ביסטאי נפטר בשנת 1987 באמרקובה, סודן
 • אדגו-איצ'או בירסאו נפטר בשנת 1989 בסופווה, סודן
 • דוויט בירסאו נפטר בשנת 1983 באמרקובה, סודן
 • ילאו ביררה נפטר בשנת 1989 במצ'ה ,אמבובר
 • סמניי בלאי נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • סהלה בלאי נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • צ'קול בלאי נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • צהיו בלאי נעדר משנת 1970 בנעדר בגונדר
 • איינו בלטה נפטר בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • יאסו בלטה-אלמיוהו נפטר בשנת 1980 בגדריף, סודן
 • מלקו בלטו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • רסקאי בלטש נפטרה בשנת 1980 במופרגעת, סודן
 • דוויט בליינך נפטר בשנת 1990 בסופווה, סודן
 • מהרי בליינש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אדיסו בליינש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אבבה בליינש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אסרסה בליינש נפטרה בשנת 1983 באמרקובה, סודן
 • אבל בליינש נפטרה בשנת 1985 בסופווה, סודן
 • אייאסו בנאלפאו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן (נולדה באמרקובה, סודן)
 • סטותאו בנלפאו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טדסה בנצ'-אמלק נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בלטה בנצ'אייהו נפטרה בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • מולועלם בנצ'י-אייהו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בלאי בנצ'י-אמלק נפטרה בשנת 1984 בקסלה, סודן
 • אדיסו בנצ'י-גיזה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טגה בנצ'יאמלק נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • איילין בנצ'יאמלק נפטר בשנת 1989 באמרקובה, סודן
 • וונדמנך בנצ'ייה נפטרה בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • אמרה בנצ'עלם נפטרה בשנת 1981 בגדריף, סודן
 • סיסאי בנצי נפטרה בשנת 1990 בסוף ייה
 • גשאו בנתיהון נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מלקו בנתיהון נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • שפראו בקויה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • סלומון ברהן נפטר בשנת 1984 בסמוך לסופווה
 • גשאו ברהן נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ידג ברהן נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • גתהון ברהן נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • צהיי ברהן נפטר בשנת 1981 בראונה-סודן
 • קסהון ברהנה נפטר בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • ילאו ברהנו נפטר בשנת 1983 באמרקובה, סודן
 • נגוסה ברהנו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בידגליי ברהנו נפטר בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • מספן ברהנו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דניאל ברהנו נפטר בשנת 1984 בוודחילו
 • זאודו ברהני נפטר בשנת 1982 בבית חולים בסודן באזור תנדבה
 • אצ'נפה ברטוקן נפטרה בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • איינאו ברטוקן נפטרה בשנת 1990 בסופווה, סודן
 • קסה בריהון נפטר בשנת 1984 בסודן
 • יאלאו בריהון נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אמבלו בריהון נפטר בשנת 1988 בסופווה, סודן
 • תגנ'יה ברצ'יקו נפטרה בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • דניאל ברצ'יקו נפטרה בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • מלקו ברצ'יקו נפטרה בשנת 1980 באמרקובה, סודן
 • בלאי ברצ'יקו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אביל ברצ'ק'ו נפטרה בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • גט'ו ברצ'קו נפטרה בשנת 1987 בסופווה, סודן
 • ט'פט'ו ברק'נש נפטרה בשנת 1984 בוודחילו
 • אלעזר ברקיה נפטרה בשנת 1989 באמרקובה, סודן
 • יאלאו ברקנש נפטרה בשנת 1983 באמרקובה, סודן
 • נגוס ברתוקן נפטרה בשנת 1984 בסופווה, סודן
 • מקואננת ברתוקן נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • סייפה בתדג נפטרה בשנת 1989 בעדרמית (גבול סודן)
 • ביררה בתדג נפטרה בשנת 1989 בגבול סודן (שדי, סודן)
 • טסהלני בתהוניי נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טפרה ג'אג'או נפטר בשנת 1981 בברויינה-גדאריף ,סודן
 • בימות ג'אג'או נפטר בשנת 1985 באמרקובה, סודן
 • ארגאו ג'ג'או נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טקלה ג'ג'או נפטר בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • ט'רונך ג'ג'או נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אסממאו ג'ועי נפטרה בשנת 1980 במפרעגת ,גדריף, סודן
 • צגאי ג'יריי נפטר בשנת 1979 בגדריף, סודן
 • אישטה ג'מבר נפטרה בשנת 1989 בסופווה, סודן
 • אבבה ג'מברו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אמסלו ג'מרה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מולואלם גאשו נפטר בשנת 1980 בסופווה, סודן
 • ממו גבזו נפטר בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • דמוזה גבטה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בלטה גביה נפטרה בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • אווק'ה גביה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אסממאו גבייה נפטרה בשנת 1982 בגדריף, סודן
 • מקונן גביינש נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • שפראו גביינש נפטרה בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • באוק'ט גבצנש נפטרה בשנת 1987 באמרקובה, סודן
 • מהרי גדייה נפטרה בשנת 1981 בגדריף, סודן
 • וובאלם גדמו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • תגנ'יה גודדאו נפטר בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • וורקו גודדאו נפטר בשנת 1988 בסופווה, סודן
 • מקוננת גודדאו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • גומבל גודני נפטר בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • צגייה גוודנה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • סולומון גונדרית נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טמלוו גונץ' נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אסמראו גונצ'ל נפטר בשנת 1982 בטואבה, סודן
 • פנטהון גזאצ'או נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אללי גזאצ'או נעדר משנת 1988 בנעדר בדרך
 • אנדרגה גזט נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • סללאו גטה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • תרקיין גטהון נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • איינאו גטהון נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דסה גטו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • תקבה גטנך נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • גואדה גטנך נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מלסה גטנך נפטר בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • מהרי גטנך נעדר משנת 1987 בנעדר בסודן
 • אדנה גטנת נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • זמנה גטצ'או נפטר בשנת 1984 באמרקובה,סודן
 • אלמנך גיבה נפטרה בשנת 1985 בבדרך מסודן
 • זאודו גיבטה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אווקה גיבייה נפטרה בשנת 1985 באמרקובה, סודן
 • אנדרגה גיזאצ'או נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אבוהאיי גלאו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דוויט גנטה נפטרה בשנת 1989 בסופווה, סודן
 • גלמברס (מקוננט) גנטה נפטרה בשנת 1985 בוודחילו, סודן
 • איאיו גנטו נפטר בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • אקלאו גנתו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • סלומון גפצ'או נפטר בשנת 1981 בג'דידה ,גדריף, סודן
 • וורקו גרמאו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • למא גרמאי נפטר בשנת 1981 בטואבה, סודן
 • בלאי גרמאי נפטר בשנת 1983 בטואבה, סודן
 • קסהון גרמאי נפטר בשנת 1987 בסופווה, סודן
 • דמאמו גשאו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • סנדק'ה גשאו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אברהם גשאו נפטר בשנת 1984 בקונה, סודן
 • מינוואב גשה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אברה גתהון נפטר בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • אברהם גתהון נפטר בשנת 1985 בסופווה, סודן
 • צגאו גתוו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אדנה דבאש נפטר בשנת 1984 בליבו-אוורג'ה בדרך
 • ברוק דבורה נפטרה בשנת 1989 באדיס אבבה
 • טרקיי דברה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מרטו דברה נפטרה בשנת 1984 בבדרך (ליבו-אוורג'ה)
 • בריהון דבריה נעדרת משנת 1984 בנעדר בסודן
 • מלסה דג'טנו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • וובה דגיטו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • הצג ניספים ונעדרים נוספים...

כל השמות הינם מפרוייקט ההנצחה ליהודי אתיופיה משרד ראש הממשלה -מהדורה שניה 2015

הדלקת נר זיכרון אישי

הוסיפו כמה מילים