סיפור על הדרך לתנועת הנוער העובד והלומד

סיפור על הדרך לתנועת הנוער העובד והלומד
02.06.2019
18:00
מרכז, תל אביב -יפו

סיפור על הדרךבתנועת הנוער העובד והלומד המספר -עמרם אקלום