סיפור על הדרך -הנהגת הצופים מחוז ירושלים

סיפור על הדרך -הנהגת הצופים מחוז ירושלים
21.05.2019
20:00
מרכז, תל אביב -יפו

סיפור על הדרך -הנהגת הצופים מחוז ירושלים מספר בני גושן