סיפור על הדרך -משרד האכיפה והגבייה מחוז מרכז

סיפור על הדרך -משרד האכיפה והגבייה מחוז מרכז
14.05.2019
11:00
מרכז, תל אביב -יפו

סיפור על הדרך -משרד האכיפה והגבייה מחוז מרכז המספר - בני גושן