סיפור על הדרך לעו"סים אוניברסיטת בן גוריון

סיפור על הדרך לעו
09.05.2018
19:00
מרכז, תל אביב -יפו

סיפור על הדרך לעו"סים שנה ב' מכללת ספיר מפי הגברת וורקי קסאי