סיפור על הדרך לבני נוער בעיר יבנה

סיפור על הדרך לבני נוער בעיר יבנה
21.05.2018
16:00
מרכז, תל אביב -יפו

סיפור על הדרך לבני נוער בעיר יבנה מתנ"ס שז"ר מפי עמרם אקלום