סיפור על הדרך במשרד המשפטים

סיפור על הדרך במשרד המשפטים
22.05.2018
10:30
מרכז, תל אביב -יפו

סיפור על הדרך במשרד המשפטים בירושלים - מפי מנהל סיפור על הדרך הארצי - בני גושן