סיפור על הדרך לסטודנטים

סיפור על הדרך לסטודנטים
07.05.2018
17:30
מרכז, תל אביב -יפו

סיפור על הדרך לסטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון  מפי ברהן גובזה ברוך