מפגש סיפור על הדרך אצל הגברת בתיה מקובר

מפגש סיפור על הדרך אצל הגברת בתיה מקובר
16.12.2017
19:00
, ירושלים

  מפגש סיפור על הדרך אצל הגברת בתיה מקובר מפי: פנינה רדאי