מפגש סיפור על הדרך אצל שייקה אל עמי בארנונה ירושלים

מפגש סיפור על הדרך אצל שייקה אל עמי בארנונה ירושלים
27.11.2017
20:30
אזור ירושלים, ירושלים