מפגש סיפור על הדרך בספריה הקהילתית בבית גבעול

מפגש סיפור על הדרך בספריה הקהילתית בבית גבעול
29.11.2017
17:30
חדרה וזכרון, חדרה