מפגש סיפור על הדרך אצל מנכ"ל משרד הקליטה

מפגש סיפור על הדרך אצל מנכ
05.12.2017
16:00
אזור ירושלים, ירושלים